Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zmiana i różnorodność: wybór

  /    /  Zmiana i różnorodność: wybór

ZMIANA I RÓŻNORODNOŚĆ: WYBÓR SPOSOBU UCZENIA SIĘ

Uczniowie w naszej szkole mają możliwość wyboru sposobu uczenia się w wymiarze do 10 % czasu z ogólnej liczby poszczególnych zajęć w ciągu roku. Wraz z dokonanym wyborem przyjmują pełną odpowiedzialność za zdobywaną wiedzę i umiejętności. Takie rozwiązanie staje się dla Uczniów okazją do poszukiwania tego, co lubią, do pozwalania sobie na inne sposoby nauki w danej chwili, jak tylko te, które wynikają ze stałego planu lekcji. Mogą odkrywać, jakie zadania stoją jeszcze przed nimi, ale też przywoływać wspomnienia z wczesnej nauki, które nierzadko okazują się dobrym polem do powtórzenia pewnej wiedzy czy powtórnego przećwiczenia czegoś, o czym zdali się już zapomnieć. Takie podejście otwiera zarówno Uczniów na nowe doświadczenia, jak i nauczycieli na każdego ucznia, nawet tego, którego nie uczą.