Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Innowacje: Auders Brainstorming

  /    /  Innowacje: Auders Brainstorming

INNOWACJE – AUDERS BRAINSTORMING:

Auders Brainstorming to dziesięć dni spotkań, debat i pracy projektowej naszej społeczności w ciągu całego roku szkolnego. Przez pierwsze 2-3 godziny tego dnia wzorem założeń Summerhill School spotykamy się wszyscy wspólnie, żeby rozmawiać, modyfikować i ulepszać zasady naszej pracy w społeczności Auderskiej, żeby wyrazić głośno swoje potrzeby i zadbać o ich respektowanie. Kolejne cztery, pięć godzin przeznaczamy na roczną pracę projektową w różnorodnych wiekowo i interdyscyplinarnych zespołach. Pomysły na projekty czerpiemy z potrzeb naszych, czyli uczniów, nauczycieli, lokalnego środowiska. Rocznie realizujemy około 8 projektów, które stają się procesem uczenia się od siebie, dają okazję do całościowego spojrzenia na możliwości nauki, pomagają nam integrować się i rozwijać się w obszarze kompetencji porozumiewania się, uczenia się, kompetencji społecznych, obywatelskich, matematycznych, informatycznych, przedsiębiorczości, inicjatywności, świadomości i ekspresji kulturalnej.