Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sapere Aude to…

  /    /  Sapere Aude to…


Sapere Aude to… miejsce, w którym uczniowie:

 • uczą się z przyjemnością
 • uczą się w procesie, nie pod presją stałej oceny
 • mają prawo do popełniania błędów
 • potrafią prosić o pomoc
 • zadają pytania
 • korzystają z innowacyjnych metod uczenia się
 • są samodzielni i dokonują wyborów
 • decydują o sobie i swojej nauce
 • potrafią pracować i bawić się jednocześnie
 • współtworzą szkołę i panujące w niej zasady
 • są partnerami i podmiotem w dyskusji
 • szanują siebie i innych
 • są otwarci na różnorodność i zmianę