Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Efektywność: maths

  /    /  Efektywność: maths

EFEKTYWNOŚĆ: MATHS

Dbamy o umiejętności matematyczne. Od 4 klasy rozszerzamy kształcenie tych kompetencji o jedną godzinę dodatkową w tygodniu. Czas ten wykorzystujemy na spokojne zapoznanie się z królową nauk w taki sposób, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się w tej dziedzinie. Nauczanie rozszerzone matematyki odbywa się na zajęciach dodatkowych – kole matematycznym, które staje się dobrą podstawą i miejscem, gdzie przygotowujemy się do konkursów matematycznych czy badamy tajniki wiedzy z wyższych poziomów uczenia przedmiotu.