Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kwestie organizacyjne

  /    /  Kwestie organizacyjne

UCZENIE SIĘ DZIECI – OFERTA:

Sześcioletni lub siedmioletni maluch pojawia się pierwszy raz w szkole. Nie rzadko po prostu boi się tego, co go czeka. Dla nas to oczywista sprawa, dlatego od samego początku pozwalamy naszym Dzieciom na poczucie swobody, akceptacji i tolerancji do wyrażania ich różnorodnych emocji w procesie poznawania nowego ☺.

Od samego początku budujemy relację, która kształtować będzie ich odwagę, motywację i rozwój osobisty. Przyjaznej atmosferze towarzyszy przyjazna przestrzeń – piękna przyroda i cisza lasu dookoła naszej szkoły oraz przytulne sale dopasowane do różnorodnych form pracy, zabawy i odpoczynku.

W sferze pracy od klasy 1 oferujemy:

 • rozszerzone kształcenie językowe:

– język angielski – 9 godz./tydzień, (6 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 3 godz. z native speakerem),

– język hiszpański – 2 godz./tydzień,

 • naukę pływania dla dzieci od 8 roku życia,
 • różnorodne zajęcia i projekty rozwijające zainteresowania: Kangur Matematyczny, Klub Młodego Podróżnika, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa, projekt o nazwie Edukacja Przyrodniczo – Leśna (cykl warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej, odbywających się w Leśnej Szkółce w Skierdach), projekt o nazwie Edukacja teatralno – muzyczna (cykl autorskich spotkań w Teatrze Studio w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i tymże oddziale w Warszawie), projekt o nazwie Edukacja filmowo teatralna (cykl warsztatów łączących edukację filmową NHEF w kinie Muranów z edukacją teatralną),
 • pracę w procesie, bez presji stałej oceny, w grupach do 16 osób,
 • ocenianie kształtujące wraz z samooceną i oceną koleżeńską,
 • współtworzenie zasad naszej społeczności i całoroczną pracę projektową podczas dni Auders Brainstorming,
 • możliwość wyboru sposobu uczenia się, czyli samodzielne i świadome podejmowanie decyzji o swojej nauce,
 • dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy, dzięki którym uczymy się w szkole, nie w domu (obca jest nam praca domowa jako narzędzie zabierania dzieciństwa Dzieciom),
 • otwartość na dyskusję opartą na zasadach partnerstwa w rozmowie,
 • pracę w ciszy bez dzwonków,
 • zabawę i odpoczynek w Arkadii w godzinach 7.30 – 18.00,
 • wyżywienie, czyli dwudaniowy obiad,
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • możliwość korzystania z dodatkowej oferty zajęć odpłatnych (np. MathRiders)

W sferze przestrzeni:

 • sale z częścią warsztatową i częścią do pracy w inny niż ławkowy sposób,
 • częsty kontakt z otaczającym nas światem, czyli rajszewskimi polami, łąkami, zwierzętami, ptakami, roślinnością wszelką, jeziorem, lasem, rzeką, i wszechobecną ciszą,
 • zajęcia na basenie NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim,

W sferze relacji:

 • cudownych, otwartych i odważnych nauczycieli – Panią Krysię, Basię, Kasię, Monikę, Angelikę, Martę, Małgosię, Agatkę, Weronikę, Pana Marka i Faysala ☺.

Zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności, kształtowanie postaw, poszerzanie swoich zainteresowań i kompetencji oraz rozwój w wieku 10-15 lat to czas nowych wyzwań dla naszych Uczniów. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele, zmieniający się rówieśnicy zaczynają tworzyć naszą rzeczywistość. Wychowawca nie prowadzi nas już przez wszystkie meandry języka ojczystego, nie koncentruje się na naszych zdolnościach matematycznych i przyrodniczych. Teraz Pani Madzia, Pan Karol (jeden i drugi), Pani Kasia, Pani Monika, Pani Maria, Pan Paweł, Pan Tomek, Pani Alina, Pani Ania i Pani Agnieszka wkraczają w świat liczb, słów, zwierząt i drzew, regionów geograficznych, pojęć fizycznych i chemicznych czy historii. Nadal kształcimy się językowo w wymiarze:

 • j. angielski – 10-11 godz./tydzień, czyli 7 godz. z nauczycielem języka angielskiego, 3 godz. z native speakerem, Przyroda CLIL,
 • j. hiszpański – 2-4 godz./tydzień z nauczycielem języka hiszpańskiego,

Rozszerzamy kształcenie matematyczne o jedną godzinę dodatkową w tygodniu. Zajęcia sportowe realizujemy nie tylko na basenie – zaczynamy także korzystać z hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nadal pracujemy w całorocznych projektach interdyscyplinarnych podczas dni Auders Brainstorming. Zapewniamy każdemu dziecku wsparcie i czas, kiedy nowa perspektywa okazuje się zbyt trudna, ale także wtedy, kiedy nasze Dzieci mają potrzebę doświadczać więcej. Każdą dziedzinę wiedzy czy konkretne umiejętności możemy kształcić na kołach i dyżurach przypisanych do każdego przedmiotu. Wszystkie wcześniej przyjęte założenia pracy kontynuujemy w pracy z dorastającymi już Dziećmi.

Od 1 września 2012 roku doświadczaliśmy także radości uczenia w Gimnazjum Sapere Aude. Mury naszego Gimnazjum opuściło już 5 roczników, mamy za sobą 7 lat doświadczenia i 5 lat egzaminów gimnazjalnych… Reforma oświaty zmotywowała nas do tego, żeby nie zapomnieć o naszej młodzieży, ich sukcesach, trudnościach, ale przede wszystkim rozwoju, nie zapomnieć o naszej wieloletniej pracy z nimi. Postanowiliśmy przekształcić nasze Gimnazjum w Liceum i z dniem 1 września 2019 roku rozpoczniemy kolejny projekt – Liceum Sapere Aude, do którego gorąco zachęcamy szczególnie tych, którzy znają naszą pracę i osiągnięcia z czasów działalności Gimnazjum Sapere Aude.