Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Rozwój: zajęcia i warsztaty

  /    /  Rozwój: zajęcia i warsztaty

ROZWÓJ: ZAJĘCIA I WARSZTATY

W każdym Uczniu dostrzegamy potencjał i wydobywamy go na światło dzienne, między innymi dzięki różnorodności i wielości zajęć rozwijających pasje, na każdym etapie uczenia się:

  • zajęć nieodpłatnych w klasach 0-3: Kangur Matematyczny, Koło Naukowe, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Koło kulturowo – językowe, Gimnastyka Ogólnorozwojowa,
  • zajęć nieodpłatnych w klasach 4-8: koło i dyżur polonistyczny, koło i dyżur matematyczny, koło i dyżur angielskiego, koło i dyżur hiszpańskiego, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło i dyżur chemiczny, koło i dyżur fizyczny, koło i dyżur przyrodniczo – geograficzne, koło plastyczne, koło kultury audiowizualnej, sks.
  • zajęć odpłatnych – na życzenie Ucznia: pianino, śpiew, gitara, taniec, robotyka, MathRideres, judo, aikido, piłka nożna, ceramika.