Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Międzynarodowość: english & spanish

  /    /  Międzynarodowość: english & spanish

MIĘDZYNARODOWOŚĆ: ENGLISH & SPANISH

Realizujemy bardzo szeroki program nauki języków obcych.

Dla Dzieci z klas 1 –3 kształcenie językowe:

 • język angielski – do 9 godz./tydzień, (6 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 3 godz. z native speakerem),
 • język hiszpański – 2 godz./tydzień,

Dla Dzieci z klas 4-8 kształcenie językowe:

 • język angielski – do 10 godz./tydzień, (7 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 3 godz. z native speakerem),
 • język hiszpański – do 4 godz./tydzień

Z nami możecie przystąpić do międzynarodowych egzaminów Cambridge na poziomie A2, B1, B2. W naszej szkole uczniowie przygotowywani są do trzech Certyfikatów Językowych: KET, PET, FCE. Certyfikaty Cambridge odpowiadają następującym poziomom Rady Europy (Common European Framework):

A2 KET – 180-200 godzin języka angielskiego

B1 PET – 350-400 godzin języka angielskiego

B2 FCE – 500-600 godzin języka angielskiego

Poziom A2 – Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty. Potrafi, używając podstawowego słownictwa, wypowiadać się na temat swojej rodziny, zakupów, położenia geograficznego, środowiska itp. Potrafi nawiązać i podtrzymać prostą konwersację.

Poziom B1 – Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty związane z życiem rodzinnym, szkołą, pracą oraz czasem wolnym. Potrafi porozumiewać się z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych np. podczas podróży wakacyjnych. Potrafi napisać prosty tekst opisujący jego zainteresowania, marzenia i plany na przyszłość. Swobodnie wyraża swoje opinie i plany.

Poziom B2 – Uczeń rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Obraliśmy ścieżkę Cambridge, ale… oferujemy również możliwość zdawania egzaminu TOEFL ® Junior.


PONIŻEJ zamieszczamy materiały dodatkowe dla tych, którzy zainteresowani sa przystąpieniem do egzaminów:

 • YLE Starters, Movers, Flyers – przykładowe testy:

https://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

 • YLE Starters, Movers, Flyers – zakres słownictwa:

https://www.cambridgeenglish.org/Images/506166-starters-movers-flyers-word-list-2018.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/starters-word-list-picture-book.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/199238-young-learners-movers-word-list-picture-book.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/245852-yle-flyers-word-list-picture-book.pdf

 • przykładowy KET:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/

 • zakres słownictwa KET:

https://www.cambridgeenglish.org/images/23387-ket-schools-vocabulary-list.pdf

 • przykładowy PET:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/preparation/

 • zakres słownictwa PET:

https://www.cambridgeenglish.org/images/84669-pet-vocabulary-list.pdf

 • przykładowy FCE:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/

 • zakres słownictwa FCE:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbmdsaXNoYnlncml8Z3g6ZjhiMjFlMzQzZDI0OGQz

 • strona zawierająca zadania do przygotowania do FCE:

https://www.flo-joe.co.uk/

 • strona Centrum Egzaminującego LANG:

https://www.lang.com.pl

 • dane adresowe Centrum Egzaminacyjnego LANG, z którym współpracujemy:

Centrum Egzaminacyjne LANG,
ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa
tel. (+48) (22) 825 22 73 godz. 9-17
egzaminy@lang.com.pl