Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zaangażowanie: ekofilozofia

  /    /  Zaangażowanie: ekofilozofia

ZAANGAŻOWANIE: EKOFILOZOFIA

Uwrażliwiamy nasze Dzieci na wartości środowiska społeczno – przyrodniczego. Angażujemy się w akcje społeczne, ekologiczne, wolontariackie, wspomagające potrzebujących oraz motywujące nas do wewnętrznego rozwoju, który wraz z rozwojem świadomości i wrażliwości świadczy o naszym człowieczeństwie. W tym celu między innymi powołaliśmy Szkolne Koło Wolontariatu, które rok do roku działa na rzecz podopiecznych różnych fundacji, będących pod opieką Grupy Wolontariat Legionowo, inicjuje zbiórki nakrętek na rzecz psiaków ze schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych. Zbieramy karmy, koce, ręczniki i akcesoria na rzecz psiaków z ww. schroniska, organizujemy szkolną kawiarenkę, z której dochód przeznaczamy na chore dzieci szczególnie bliskie naszej auderskiej społeczności, bierzemy udział w Świątecznych Zbiórkach Żywności, gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przeprowadzamy aukcje i loterię fantową na rzecz naszej Szkoły w czasie Święta Szkoły, jesteśmy aktywnymi propagatorami zdrowego żywienia, co ma odzwierciedlenie w posiłkach, które spożywamy w szkole, czy projektach całorocznych promujących świadomość konieczności zmian w zakresie produkcji i spożycia zdrowych produktów.