Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

maj 2021

  /    /  maj

Z ogromną radością informujemy o rozpoczęciu współpracy naszego Liceum z Politechniką Warszawską! Współpraca między naszymi placówkami dotyczyła będzie w szczególności prowadzenia wykładów, spotkań, prelekcji, pokazów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, a także patronatu Politechniki Warszawskiej nad inicjatywami o charakterze naukowo-badawczym i poznawczym organizowanych lub współorganizowanych przez nasze Liceum. Zakres współpracy w przyszłości umożliwi uczniom udział w działalności kół studenckich, uczestnictwo w wykładach na Politechnice Warszawskiej, a także stworzenie klasy akademickiej.

Całą Szkolną Społeczność i nie tylko, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej dobroczynnej akcji organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie.Tym razem zbieramy środki czystości i higieny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy! Podarunki można przynosić do szkoły do dnia 31 maja. Zajmiemy się ich przekazaniem. Jeśli komuś jest wygodniej i bardziej po drodze, może przekazać podarunki bezpośrednio do GOPS.Gorąco zachęcamy!

W ramach naszych lekcyjnych spotkań, zatytułowanych „Matematyka w ogrodzie”, poruszymy tematy dotyczące relacji, a dokładniej proporcji przy tworzeniu i harmonijnemu komponowaniu. Pojawią się takie zagadnienia jak: złoty podział odcinka, złota proporcja, ciąg Fibonacciego. Zagadnienia te możemy zaobserwować w naturze, przyglądając się np. kwiatom słonecznika czy też innym roślinom, w naturze możemy dostrzec konkretne matematyczne proporcje, możemy powiedzieć że są wyrażone liczbą. Muzyka podobnie jak plastyka oferuje cały szeroki wachlarz takich wzajemnie skomponowanych elementów: barwę dźwięku, rytm, tonacje. Poszukajmy piękna i harmonii w muzyce. Specjalnie dla nas Cyria Kukulska uczennica klasy

Zgodnie z zapowiedzią, w tym tygodniu odbywają się Próbne Egzaminy Ósmoklasisty dla Siódmoklasistów: 11 maja - wtorek - język polski, 12 maja - środa - matematyka, 13 maja - czwartek - angielski. W związku z ostatnią zmianą MEN, przyszłoroczne egzaminy nie będą obejmowały dodatkowego przedmiotu (jednego spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka). Próbny Egzamin Ósmoklasisty dla Siódmoklasistów