Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bez kategorii   /  Współpraca z Politechniką Warszawską – zaczynamy! :)

Współpraca z Politechniką Warszawską – zaczynamy! :)

Z ogromną radością informujemy o rozpoczęciu współpracy naszego Liceum z Politechniką Warszawską!

Współpraca między naszymi placówkami dotyczyła będzie w szczególności prowadzenia wykładów, spotkań, prelekcji, pokazów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, a także patronatu Politechniki Warszawskiej nad inicjatywami o charakterze naukowo-badawczym i poznawczym organizowanych lub współorganizowanych przez nasze Liceum. Zakres współpracy w przyszłości umożliwi uczniom udział w działalności kół studenckich, uczestnictwo w wykładach na Politechnice Warszawskiej, a także stworzenie klasy akademickiej.

Post a Comment