Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bez kategorii

  /  Bez kategorii

Szanowni Państwo, informujemy, że w przyszłym roku szkolnym czesne wynosić będzie:SP 1-3 - 1400 zł, płatne przez 10 miesięcy, 13 000 przy płatności z góry,SP 4-8 - 1600 zł, płatne przez 10 miesięcy, 15 000 przy płatności z góry,LO 1-4 - 1700 zł, płatne przez 10 miesięcy, 16 000 przy płatności z góry. Zniżka dla rodziców dwójki i więcej dzieci w szkole będzie wynosiła 50 zł do każdej umowy.Zniżki ta nie łączy się ze zniżką za płatność z góry. --------------------Z wyrazami szacunkuAnna Mieszkian

Z ogromną radością informujemy o rozpoczęciu współpracy naszego Liceum z Politechniką Warszawską! Współpraca między naszymi placówkami dotyczyła będzie w szczególności prowadzenia wykładów, spotkań, prelekcji, pokazów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, a także patronatu Politechniki Warszawskiej nad inicjatywami o charakterze naukowo-badawczym i poznawczym organizowanych lub współorganizowanych przez nasze Liceum. Zakres współpracy w przyszłości umożliwi uczniom udział w działalności kół studenckich, uczestnictwo w wykładach na Politechnice Warszawskiej, a także stworzenie klasy akademickiej.

Całą Szkolną Społeczność i nie tylko, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej dobroczynnej akcji organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie.Tym razem zbieramy środki czystości i higieny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy! Podarunki można przynosić do szkoły do dnia 31 maja. Zajmiemy się ich przekazaniem. Jeśli komuś jest wygodniej i bardziej po drodze, może przekazać podarunki bezpośrednio do GOPS.Gorąco zachęcamy!

W ramach naszych lekcyjnych spotkań, zatytułowanych „Matematyka w ogrodzie”, poruszymy tematy dotyczące relacji, a dokładniej proporcji przy tworzeniu i harmonijnemu komponowaniu. Pojawią się takie zagadnienia jak: złoty podział odcinka, złota proporcja, ciąg Fibonacciego. Zagadnienia te możemy zaobserwować w naturze, przyglądając się np. kwiatom słonecznika czy też innym roślinom, w naturze możemy dostrzec konkretne matematyczne proporcje, możemy powiedzieć że są wyrażone liczbą. Muzyka podobnie jak plastyka oferuje cały szeroki wachlarz takich wzajemnie skomponowanych elementów: barwę dźwięku, rytm, tonacje. Poszukajmy piękna i harmonii w muzyce. Specjalnie dla nas Cyria Kukulska uczennica klasy