Szkoła Podstawowa Sapere Aude


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

 

Jeśli poszukujecie dla swoich Dzieci szkoły:

 

 

 • kameralnej, bezpiecznej, tolerancyjnej i takiej, którą Uczniowie po prostu lubią,
 • realizującej bardzo szeroki program nauki języków obcych,
 • realizującej hasło "nauka w szkole a nie w domu", czyli nieprzeciążającej Uczniów nauką domową i czasochłonnym odrabianiem prac domowych (przeczytaj artykuł),
 • szkoły, która dba o umiejętności matematyczne - dla Uczniów uzdolnionych matematycznie w opcji rozszerzonej, a dla Uczniów o uzdolnieniach bardziej językowo-humanistycznych w takim zakresie, żeby przyszłe obowiązkowe egzaminy z matematyki nie były problemem,
 • szkoły wyszukującej i wspierającej talenty (np. matematyczne, sportowe, informatyczne, plastyczne) w oparciu o teorię inteligencji wielorakich,

 

to zachęcamy do wyboru Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sapere Aude w Rajszewie.

 

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2012 r. i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz posiada nadane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty uprawnienia szkoły publicznej (patrz zakładka - Dokumenty szkolne).

 

Nasza nazwa - Sapere Aude – (z łac.) odważ się być mądrym, jest odwołaniem do łacińskiej sentencji autorstwa Horacego, rozsławionej jednak przez Immanuela Kanta, który zrobił z niej dewizę Oświecenia. W swoim dziele z 1784 r. Kant odpowiada na pytanie, czym jest oświecenie: Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z "niepełnoletności", w którą popadł z własnej winy.
"Niepełnoletność" to niezdolność do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawiniona "niepełnoletność" ma miejsce wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa.

 

Tak więc dewizę "Sapere Aude" możemy tłumaczyć:

 • „odważ się posługiwać własnym rozumem",
 • „miej odwagę służyć sobie swoją własną inteligencją".

 

Uruchamiając naszą Szkołę chcieliśmy stworzyć alternatywę dla masowych szkół państwowych, ale także innych szkół niepublicznych.

 

Różnimy się od innych szkół:

 • zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego oraz hiszpańskiego (nauczanego już od klasy "0"),
 • wykorzystaniem, począwszy od 4 klasy, systemu CLIL (zintegrowanego nauczania języka angielskiego i przedmiotu),
 • przygotowaniem Uczniów ostatnich klas do egzaminów umożliwiających zdobywanie międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • realizacją hasła "nauka w szkole a nie w domu", czyli nieprzeciążaniem Uczniów nauką domową,
 • bardzo dobrze wykorzystanym czasem na lekcjach, przekazywaniem maksymalnej ilości wiadomości i wiedzy w czasie szkolnym, nieprzerzucaniem obowiązku nauki na dom,
 • ograniczeniem ilości imprez i wydarzeń szkolnych odbywających się kosztem lekcji,
 • wyszukiwaniem i wspieraniem talentów (np. matematycznych, sportowych, artystycznych) a także indywidualizacją nauczania,
 • dbałością o życzliwość, dobrą atmosferę, wyrozumiałość,
 • budowaniem w Uczniach pewności siebie, zaangażowania, motywacji do nauki, poczucia własnej wartości.

 

Chcemy, by nasza placówka była kameralna, ciepła i bezpieczna. By Uczniowie dobrze się tu czuli, byli dopilnowani, uśmiechnięci, zadowoleni ze swoich osiągnięć i lubili chodzić do szkoły. Proponując ciekawe metody pracy i serdeczną atmosferę chcemy obudzić w Dzieciach kreatywność, chęć do działania i realizowania naszego motta: Sapere Aude - odważ się być mądrym.

 

Naszym celem jest wszechstronny, wieloaspektowy rozwój Dzieci.

 

Szczególny nacisk kładziemy na:

 

 • Kształcenie językowe – ponieważ daje ono szansę na stanie się obywatelem świata.
 • Naukę matematyki, ponieważ jej dobra znajomość bardzo często decyduje o przyszłym sukcesie zawodowym.
 • Wychowanie fizyczne, bo ważny jest harmonijny rozwój i ducha i ciała.
 • Duży wybór zajęć dodatkowych, gdyż chcemy, by Dzieci znalazły dla siebie to, co chcą doskonalić, co jest ich pasją.
 • Wpajanie Dzieciom zasad etycznych, tolerancji, współdziałania i wzajemnego szacunku.

 

Więcej informacji na temat metod i form kształcenia w zakładce Organizacja nauczania.