Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

6-10 lat

  /    /  6-10 lat


SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY 1-3

Sześcioletni lub siedmioletni maluch pojawia się pierwszy raz w szkole. Nierzadko po prostu boi się tego, co go czeka. Dla nas to oczywista sprawa, dlatego od samego początku pozwalamy naszym Dzieciom na poczucie swobody, akceptacji i tolerancji do wyrażania ich różnorodnych emocji w procesie poznawania nowego ☺. Od samego początku budujemy relację, która kształtować będzie ich odwagę, motywację i rozwój osobisty. Przyjaznej atmosferze towarzyszy przyjazna przestrzeń – piękna przyroda i cisza lasu dookoła naszej szkoły oraz przytulne sale dopasowane do różnorodnych form pracy, zabawy i odpoczynku.

W sferze pracy od klasy 1 do 3 oferujemy:

 • rozszerzone kształcenie językowe:
  – język angielski – 8 h, (5 h z lektorem j. angielskiego, 3 h z native speakerem),
  – język hiszpański – 2 h,
 • realizację podstawy programowej zgodnie z wytycznymi MEN,
 • naukę pływania dla dzieci od 8 roku życia lub w trakcie pandemii Covid-19 zajęcia sportowe w obiektach: NOSiR, Spektrum Sportu, Centrum Sportów Be-Fit,
 • różnorodne zajęcia i projekty rozwijające zainteresowania:
  – Kangur Matematyczny, Koło przyrodnicze, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa, Koło językowe;
  – projekt o nazwie Edukacja Przyrodniczo – Leśna (cykl warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej, odbywających się w Leśnej Szkółce w Skierdach),
  – projekt o nazwie Edukacja Filmowo – Teatralna (cykl warsztatów łączących edukację filmową NHEF w kinie Muranów z edukacją teatralną),
  projekt o nazwie Edukacja Teatralno – Muzyczna (cykl autorskich spotkań w Teatrze Studio w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i tymże oddziale w Warszawie),
 • współpracę z instytucjami, fundacjami, organizatorami konkursów,
 • pracę w procesie, bez presji stałej oceny, w grupach do 16-18 osób,
 • ocenianie kształtujące wraz z samooceną i oceną koleżeńską,
 • współtworzenie zasad naszej społeczności w trakcie debat i innowacyjną całoroczną pracę projektową podczas dni Auders Brainstorming,
 • możliwość wyboru sposobu uczenia się, czyli samodzielne i świadome podejmowanie decyzji o swojej nauce,
 • pracę metodami Pozytywnej Dyscypliny – opartą na wzajemnym szacunku i miłości, która nie uznaje kar i nagród, a odwołuje się do efektywnej komunikacji i zachęcania do samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
 • metody pracy, dzięki którym uczymy się w szkole, nie w domu (obca jest nam praca domowa jako narzędzie zabierania dzieciństwa Dzieciom),
 • dyskusję opartą na zasadach partnerstwa w rozmowie i NVC,
 • pracę w ciszy bez dzwonków,
 • zabawę i odpoczynek w Arkadii w godzinach 7.00 – 18.00,
 • wyżywienie, czyli dwudaniowy obiad,
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych certyfikatów językowych Cambridge,
 • dodatkową ofertę zajęć odpłatnych (np.  śpiew, MathRiders, pianino, gitara, robotyka, ceramika, piłka nożna).

W sferze przestrzeni:

 • sale z częścią warsztatową i częścią do pracy w inny niż ławkowy sposób,
 • częsty kontakt z otaczającym nas światem, czyli rajszewskimi polami, łąkami, zwierzętami, ptakami, roślinnością wszelką, jeziorem, lasem, rzeką, i wszechobecną ciszą.

W sferze relacji:

 • cudownych, otwartych i odważnych nauczycieli – Panią Basię, Monikę, Olę, Kasię, Justynę, Małgosię, Agatkę, Milenkę, Karolinę, Anię, Pana Samuela, Roberta, Michała i Pawła