Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

15-19 lat

  /    /  15-19 lat

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAPERE AUDE

1 września 2012 roku rozpoczęło działalność edukacyjną nasze Gimnazjum Sapere Aude, którego mury opuściło pięć roczników. Mieliśmy za sobą siedem lat doświadczenia i pięć lat egzaminów gimnazjalnych… Reforma oświaty zmotywowała nas do tego, żeby nie zapomnieć o naszej młodzieży, ich sukcesach, trudnościach, rozwoju, nie zapomnieć o naszej pracy z nimi. Postanowiliśmy przekształcić Gimnazjum w Liceum i z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy kolejny etap naszej edukacji – Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude, do którego gorąco zachęcamy nie tylko tych, którzy znają naszą pracę i osiągnięcia z czasów działalności Gimnazjum Sapere Aude.

Absolwenci naszego Liceum zdobędą niezbędne umiejętności i wiedzę, aby kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną na kierunkach zarówno humanistycznych, artystycznych, projektowych, społecznych, jak i medycznych, matematycznych, technicznych, informatycznych, ekonomicznych czy menadżerskich. 

ZAPEWNIAMY:

 • rozszerzone kształcenie językowe na każdym profilu od 1 klasy:
  – angielski – 8 h (5 h z lektorem j. angielskiego, 3 h z native speakerem),
  – hiszpański – 3 h
 • rozszerzone kształcenie na 6 profilach:
       ART  – ARTYSTYCZNY
       IDEA – SPOŁECZNY

       TRAVEL – KULTUROWY
       HEALTH – MEDYCZNY
       SCIENCE – NAUKOWY
       BUSINESS – MENADŻERSKI
 • zwiększoną liczbę godzin matematyki w podstawie i rozszerzeniu o dodatkową godzinę w każdym roku,
 • zajęcia sportowe realizujemy w obiektach: NOSiR / Spektrum Sportu / Centrum Sportów Be Fit,
 • współpracę z instytucjami, fundacjami, wyższymi uczelniami,
 • różnorodne projekty rozwijające zainteresowania,
 • pracę w procesie, bez presji stałej oceny, w grupach do 16 -18 osób,
 • ocenianie kształtujące wraz z samooceną i oceną koleżeńską,
 • współtworzenie zasad naszej społeczności w trakcie debat i innowacyjną całoroczną pracę projektową podczas dni Auders Brainstorming,
 • możliwość wyboru sposobu uczenia się, czyli samodzielne i świadome podejmowanie decyzji o swojej nauce,
 • pracę metodami Pozytywnej Dyscypliny – opartą na wzajemnym szacunku i miłości, która nie uznaje kar i nagród, a odwołuje się do efektywnej komunikacji i zachęcania do samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
 • metody pracy, dzięki którym uczymy się w szkole, a nie wyłącznie w domu,
 • dyskusję opartą na zasadach partnerstwa w rozmowie i NVC,
 • pracę w ciszy bez dzwonków,
 • wyżywienie, czyli dwudaniowy obiad,
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych certyfikatów językowych.