Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dzieci: 10 – 15 lat

  /    /  Dzieci: 10 – 15 lat


SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY 4-8

Zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności, kształtowanie postaw, poszerzanie swoich zainteresowań i kompetencji oraz rozwój w wieku 10-15 lat to czas nowych wyzwań dla naszych Uczniów. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele, zmieniający się rówieśnicy zaczynają tworzyć naszą rzeczywistość. Wychowawca nie prowadzi nas już przez wszystkie meandry języka ojczystego, nie koncentruje się na naszych zdolnościach matematycznych i przyrodniczych. Teraz Pani Milena, Dorota, Kasia, Małgosia, Basia, Monika, Maria, Ania, Agata, Galyna, Agnieszka, Pan Karol (jeden i drugi), Paweł, Tomek, Mark, Samuel, Michał, Krzysztof, Jorge, Przemek i Robert wkraczają w świat liczb, słów, zwierząt i drzew, regionów geograficznych, pojęć fizycznych i chemicznych czy historii.

Dla Dzieci od klasy 4 oferujemy:

 • rozszerzone kształcenie językowe:
  – j. angielski – 8 h (5h z lektorem j. angielskiego, 3h z native speakerem),
  – j. hiszpański – 2 h.
 • kształcenie matematyczne zwiększone o jedną godzinę dodatkową w tygodniu,
 • realizację podstawy programowej zgodnie z wytycznymi MEN,
 • zajęcia sportowe realizujemy nie tylko na basenie – zaczynamy także korzystać z hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w trakcie pandemii Covid-19 zajęcia basenowe zamieniane są na zajęcia sportowe w obiektach: NOSiR, Spektrum Sportu, Centrum Sportów Be-Fit),
 • różnorodne zajęcia i projekty rozwijające zainteresowania: zapewniamy każdemu dziecku wsparcie i czas, kiedy nowa perspektywa okazuje się zbyt trudna, ale także wtedy, kiedy nasze Dzieci mają potrzebę doświadczać więcej – każdą dziedzinę wiedzy czy konkretne umiejętności możemy kształcić na kołach i dyżurach przypisanych do każdego przedmiotu,
 • współpracę z instytucjami, fundacjami, organizatorami konkursów,
 • pracę w procesie, bez presji stałej oceny, w grupach do 16-18 osób, 
 • ocenianie kształtujące wraz z samooceną i oceną koleżeńską
 • współtworzenie zasad naszej społeczności w trakcie debat i innowacyjną całoroczną pracą projektową podczas dni Auders Brainstorming,
 • możliwość wyboru sposobu uczenia się, czyli samodzielne i świadome podejmowanie decyzji o swojej nauce,
 • pracę metodami Pozytywnej Dyscypliny – opartą na wzajemnym szacunku i miłości, która nie uznaje kar i nagród, a odwołuje się do efektywnej komunikacji i zachęcania do samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
 • metody pracy, dzięki którym uczymy się w szkole, nie w domu (obca jest nam praca domowa jako narzędzie zabierania dzieciństwa Dzieciom),
 • dyskusję opartą na zasadach partnerstwa w rozmowie i NVC,
 • pracę w ciszy bez dzwonków,
 • zabawę i odpoczynek w Arkadii w godzinach 7.00 – 18.00,
 • wyżywienie, czyli dwudaniowy obiad,
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych certyfikatów językowych Cambridge,
 • dodatkową ofertę zajęć odpłatnych (np.  śpiew, MathRiders, pianino, gitara, hip-hop, ceramika, piłka nożna),
 • wszystkie wcześniej przyjęte założenia pracy kontynuujemy w pracy z dorastającymi już Dziećmi.