Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dzieci: 10 – 15 lat

  /    /  Dzieci: 10 – 15 lat

Zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności, kształtowanie postaw, poszerzanie swoich zainteresowań i kompetencji oraz rozwój w wieku 10-15 lat to czas nowych wyzwań dla naszych Uczniów. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele, zmieniający się rówieśnicy zaczynają tworzyć naszą rzeczywistość. Wychowawca nie prowadzi nas już przez wszystkie meandry języka ojczystego, nie koncentruje się na naszych zdolnościach matematycznych i przyrodniczych. Teraz Pani Madzia, Pan Karol (jeden i drugi), Pani Kasia, Pani Monika, Pani Maria, Pan Paweł, Pan Tomek, Pani Alina, Pani Ania i Pani Agnieszka wkraczają w świat liczb, słów, zwierząt i drzew, regionów geograficznych, pojęć fizycznych i chemicznych czy historii. Nadal kształcimy się językowo w wymiarze:

  • j. angielski – 10-11 godz./tydzień, czyli 7 godz. z nauczycielem języka angielskiego, 3 godz. z native speakerem, Przyroda CLIL,
  • j. hiszpański – 2-4 godz./tydzień z nauczycielem języka hiszpańskiego.

Rozszerzamy kształcenie matematyczne o jedną godzinę dodatkową w tygodniu. Zajęcia sportowe realizujemy nie tylko na basenie – zaczynamy także korzystać z hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nadal pracujemy w całorocznych projektach interdyscyplinarnych podczas dni Auders Brainstorming. Zapewniamy każdemu dziecku wsparcie i czas, kiedy nowa perspektywa okazuje się zbyt trudna, ale także wtedy, kiedy nasze Dzieci mają potrzebę doświadczać więcej. Każdą dziedzinę wiedzy czy konkretne umiejętności możemy kształcić na kołach i dyżurach przypisanych do każdego przedmiotu. Wszystkie wcześniej przyjęte założenia pracy kontynuujemy w pracy z dorastającymi już Dziećmi.