Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

6-10 lat

  /    /  6-10 lat

Sześcioletni lub siedmioletni maluch pojawia się pierwszy raz w szkole. Nie rzadko po prostu boi się tego, co go czeka. Dla nas to oczywista sprawa, dlatego od samego początku pozwalamy naszym Dzieciom na poczucie swobody, akceptacji i tolerancji do wyrażania ich różnorodnych emocji w procesie poznawania nowego ☺. Od samego początku budujemy relację, która kształtować będzie ich odwagę, motywację i rozwój osobisty. Przyjaznej atmosferze towarzyszy przyjazna przestrzeń – piękna przyroda i cisza lasu dookoła naszej szkoły oraz przytulne sale dopasowane do różnorodnych form pracy, zabawy i odpoczynku.

W sferze pracy od klasy 1 oferujemy:

 • rozszerzone kształcenie językowe:
  – język angielski – 9 godz./tydzień, (6 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 3 godz. z native speakerem),
  – język hiszpański – 2 godz./tydzień,
 • naukę pływania dla dzieci od 8 roku życia,
 • różnorodne zajęcia i projekty rozwijające zainteresowania: Kangur Matematyczny, Klub Młodego Podróżnika, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa, projekt o nazwie Edukacja Przyrodniczo – Leśna (cykl warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej, odbywających się w Leśnej Szkółce w Skierdach), projekt o nazwie Edukacja teatralno – muzyczna (cykl autorskich spotkań w Teatrze Studio w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i tymże oddziale w Warszawie), projekt o nazwie Edukacja filmowo teatralna (cykl warsztatów łączących edukację filmową NHEF w kinie Muranów z edukacją teatralną),
 • pracę w procesie, bez presji stałej oceny, w grupach do 16 osób,
 • ocenianie kształtujące wraz z samooceną i oceną koleżeńską,
 • współtworzenie zasad naszej społeczności i całoroczną pracę projektową podczas dni Auders Brainstorming,
 • możliwość wyboru sposobu uczenia się, czyli samodzielne i świadome
 • podejmowanie decyzji o swojej nauce,
 • dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy, dzięki którym uczymy się w szkole, nie w domu (obca jest nam praca domowa jako narzędzie zabierania dzieciństwa Dzieciom) ,
 • otwartość na dyskusję opartą na zasadach partnerstwa w rozmowie,
 • pracę w ciszy bez dzwonków,
 • zabawę i odpoczynek w Arkadii w godzinach 7.30 – 18.00,
 • wyżywienie, czyli dwudaniowy obiad,
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • możliwość korzystania z dodatkowej oferty zajęć odpłatnych (np. MathRiders)

W sferze przestrzeni:

 • sale z częścią warsztatową i częścią do pracy w inny niż ławkowy sposób,
 • częsty kontakt z otaczającym nas światem, czyli rajszewskimi polami, łąkami,
 • zwierzętami, ptakami, roślinnością wszelką, jeziorem, lasem, rzeką, i wszechobecną ciszą,
 • zajęcia na basenie NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim,

W sferze relacji:

 • cudownych, otwartych i odważnych nauczycieli – Panią Krysię, Basię, Kasię, Monikę, Angelikę, Martę, Małgosię, Agatkę, Weronikę, Pana Marka i Faysala