Zapisy


Zasady rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sapere Aude w Rajszewie w roku szkolnym 2017/2018:

 

1. Rekrutacja do klas 1-8 rozpoczyna się 6 listopada 2017 roku.

 

2. Uczniem Szkoły może być każde dziecko.

 

3. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

a) absolwentów Niepublicznych Przedszkoli "PRZY LESIE",

b) rodzeństwa Dzieci uczących się w Niepublicznych Przedszkolach "PRZY LESIE",

c) rodzeństwa Dzieci uczących się w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum SAPERE AUDE.

 

4. Zgłoszenia Dziecka do Niepublicznej Szkoły Sapere Aude należy dokonać osobiście u Dyrektora Szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Rodzice zainteresowani nauką Dziecka w naszej Szkole zostaną poproszeni o wypełnienie podania oraz formularza umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

 

5. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych przez Rodziców, Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz Szkoły jednorazowe wpisowe. Wysokość wpisowego określa umowa o świadczeniu usług edukacyjnych. Wpisowe jest bezzwrotne (zwracane jedynie w przypadku, gdy Dziecko nie zostanie przyjęte do Szkoły z powodu decyzji Szkoły).

Jeśli Uczeń jest absolwentem Przedszkoli "PRZY LESIE" – wówczas uiszczona opłata wpisowa, o której mowa w punkcie 5 - zaliczona będzie na poczet pierwszego czesnego.

 

6. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona. Decyzję o przyjęciu Dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. O swej decyzji Dyrektor Szkoły powiadamia Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.