Zajęcia pozalekcyjne


Ofertę programową w klasach 1 - 3 uzupełniają zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, wspierające rozwijanie telantów Uczniów.

 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

 

 • w ramach czesnego - Kangur Matematyczny, Koło Naukowe, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło języka angielskiego, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa.
 • dodatkowo płatne (na życzenie Rodziców) - ceramika, nauka tańca, nauka gry na pianinie, śpiew, piłka nożna, MathRiders, robotyka, aikido.

 

Ofertę programową w klasach 4 - 8 uzupełniają zajęcia wyrównujące oraz wspierające rozwijanie talentów Uczniów. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

 

 • w ramach czesnego - koło i dyżur polonistyczny, koło i dyżur matematyczny, koło i dyżur j. angielskiego, koło i dyżur j. hiszpańskiego, koło podróżnicze, koło historyczne, koło plastyczne,  koło muzyczne, koło/dyżur chemiczny, koło/dyżur biologiczny, koło/dyżur fizyczny, koło/dyżur geograficzny.
 • dodatkowo płatne (na życzenie Rodziców) - nauka gry na pianinie, j. niemiecki, aikido.

 

Zajęcia dodatkowe dla klas 0 - 3 w ramach czesnego:

 

Klub Młodego Czytelnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam serdecznie!

Poniedziałki, g. 8.00-8.50

Monika Pięta

 

Kółko teatralne "KUKIEŁKI"

 

Sztuka jest bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia. Niestety w świecie współczesnym coraz częściej sztukę przez duże S zastępują wytwory sztuki użytkowej. Trzeba więc stwarzać dziecku warunki kontaktu z prawdziwą sztuką, która jest źródłem wzruszeń i wielostronnej, twórczej aktywności człowieka. Kontakt z dziełami sztuki czyni człowieka wewnętrznie bogatszym. Aby sztuka mogła odegrać tę doniosłą rolę trzeba wprowadzać w nią dziecko i uczyć korzystania z jej dzieł już od najmłodszych lat.
Uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego umożliwia dziecku dorastanie do roli widza, miłośnika sztuki teatralnej i godnego odbiorcy sztuki w ogóle. Istotne jest to, że ów proces przebiega niepostrzeżenie dzięki metodom opartym na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku.

Zajęcia kółka teatralnego uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowania akcją, przyzwyczajają ucznia do pełnej analizy utworu, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo. Właściwy dobór tekstów pozwala na wskazywanie istotnych wartości życiowych, poprawnych zachowań i zdobywanie wzorów osobowych.
Dzięki spotkaniom dzieci miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się wyrażać uczucia, ośmielają się do zabierania głosu, publicznych występów. Zajęcia umożliwiają postęp w rozwoju możliwości twórczych i odbiorczych dziecka.
Przygotowywanie programów, inscenizacji polega nie tylko na doborze literatury, głośnym czytaniu, recytacji, przydzieleniu ról ale także projektowaniu scenografii, kostiumów. Dzięki temu uczestnicy kształtują swoją wyobraźnię, sprawność manualną, pamięć, wrażliwość, aktywność, a także rozwijają zdolności plastyczne, muzyczne.
Zajęcia umożliwiają dziecku wyrażanie ekspresji:

 • ruchowo – mimicznej (gest, mimika twarzy, poza ciała, ruch),ruchowo – muzycznej (improwizowany taniec, nadawanie ruchowi symbolicznego znaczenia),
 • werbalnej (modulacja barwy, dynamika głosu, nadawanie emocjonalnego znaczenia symbolom słownym),
 • słowno – muzycznej (nucenie melodii, śpiew, improwizowanie melodii, taniec),
 • muzycznej (wystukiwanie rytmów, gra na różnych instrumentach, śpiew),
 • plastycznej (rysowanie, malowanie, montowanie, projektowanie),
 • konstrukcyjno – technicznej (konstruowanie pojazdów, urządzeń, dekoracji),
 • zabawowej (synteza wyżej wymienionych rodzajów ekspresji).

Wspólna praca pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, komunikowania się, integrację zespołu. Wyzwala poczucie odpowiedzialności za zespołowe przygotowanie i prezentację utworu.

 

Zatem, serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy... :) :) :)

Poniedziałki, g. 14:45-15:30

mgr Krystyna Kosek

 

Koło kulturowo - językowe

 

 

 

 

 

Zapraszam!

Wtorki, g. 8.00-8.50

Agata Malczyk

Koło Kangur matematyczny dla klas 2-3

 

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Na zajęciach uczniowie przygotowywani są do różnych konkursów matematycznych. Otrzymują do rozwiązania ciekawe zadania problemowe wykraczające poza zagadnienia przewidziane podstawą programową dla klas II-III.


Cele zajęć:
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień;
• poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
• rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
• kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym;
• przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych zewnętrznych, jak: „Kangur Matematyczny”
• Kształcenie efektywności uczenia się samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

 

Serdecznie zapraszam
Wtorki, g. 14:45-15.30
Katarzyna Domańska

 

Kółko szachowe

 

Gra w szachy to jednak nie tylko doskonała pamięć. To również umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za swoje działania i krytyczny stosunek do własnych umiejętności. Brak silnego charakteru bardzo szybko wychodzi w szachowej rozgrywce. Szachista jest zobowiązany do pracy nad swoją psychiką, wytrzymałością, systematycznością i opanowaniem, gdyż to jedynie od niego podczas rozgrywki szachowej zależy los partii.

Trening, gra umysłu to rozwój intelektualny na całe życie człowieka. Schematy zaczerpnięte podczas treningu szachowego kształtują w człowieku wiele pozytywnych zachowań i pozwalają cieszyć się z włożonej pracy. Wielu dobrych szachistów jest równocześnie doskonałymi przedsiębiorcami, intelektualistami posiadającymi wysokie tytuły naukowe, managerami, artystami, inżynierami itd. Systematyczność i umiejętność wyznaczania celu - cechy oszlifowane podczas nauki gry - procentują nie tylko na gruncie sportowym, ale także na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej.

Ucząc gry w szachy oddziałujemy wychowawczo poprzez zasady i reguły jakie sami postrzegamy. Doskonalenie własnych umiejętności, chęć stawania się lepszym w dyscyplinie rodzi wszechogarniającą dumę i samozadowolenie, uczy bycia cierpliwym i wytrwałym.

 

Zapraszam na zajęcia!

Wtorki, g. 15:35-16:20

Paweł Jaśkiewicz

 

Koło Plastyczne

 

Zapraszam na koło plastyczne, które rozwija wyobraźnię i poszerza wiedzę z zakresu sztuki.

Na zajęciach po pierwsze - oglądamy przykłady dzieł sztuki i uczymy się o stylach w sztuce, poznajemy życie i twórczość artystów. Po drugie - zamieniamy się w artystów, pracujemy z różnymi materiałami i wykonujemy różnorodne prace. Nie obce nam są akademickie ćwiczenia tradycyjnych form plastycznych, od rysunku po malarstwo. Eksperymentujemy ze sztuką, tworząc niekiedy abstrakcyjne formy i obrazy. Wszystko analizujemy i dużo rozmawiamy o tym, co zrobiliśmy.

Dzięki ćwiczeniom i zadaniom z jakimi się zmierzamy, rozwijamy przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności manualne, a także ćwiczymy motorykę dłoni, percepcję wzrokową. Ćwiczenia plastyczne wyciszają i uczą skupienia uwagi oraz cierpliwości.

  

Zapraszam!

Środy, g. 14.45-15.30

Angelika Kołodziej

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam!!!

Czwartki, g. 14.45-15.30

mgr Paweł Jaśkiewicz

 

Koło muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam!!!

Czwartki, 15.35-16.20

Agata Malczyk

Koło ortograficzne - Mistrz Ortografii

 

Dlaczego nie można pisać wszystkiego tylko z „ó” lub tylko z „u”, tylko „rz” albo „ż”, tylko „ch” albo „h”? Odpowiedzi na te pytania możesz poznać uczęszczając na kółko ortograficzne. Celem koła jest doskonalenie zasady polskiej pisowni, uwrażliwienie dzieci na piękno ojczystego języka oraz wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego. Uczniowie zostaną również zapoznani z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych.  

 

Zapraszam serdecznie!!!

Piątki, g. 8.00-8.50

Barbara Chojnacka

Koło Naukowe

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam!

Piątki, g. 14.45-15.30

Katarzyna Kopczewska

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego w klasach 4-8:

 

 • Koło polonistyczne (dla Uczniów zdolnych, przygotowujących się do Konkursów, piszących, zainteresowanych książki czytaniem i pisaniem) - wtorki: 15.35-16.20,

 

 • Dyżur polonistyczny (dla Uczniów mających trudności w nauce języka polskiego, potrzebujących wsparcia w powtarzaniu materiału) - poniedziałki: 14.45-15.30, środy: 8.00-8.45,

 

 • Koło języka angielskiego (dla Uczniów zdolnych, przygotowujących się do Konkursów, piszących, zainteresowanych książki czytaniem i pisaniem w języku angielskim) - czwartki: 15.35-16.20, piątki: 8.50-9.35,

 

 • Dyżur języka angielskiego (dla Uczniów mających trudności w nauce języka angielskiego, potrzebujących wsparcia w powtarzaniu materiału) - czwartki: 14.45-15.30, piątki: 8.00-8.45,

 

 • Koło języka hiszpańskiego (dla Uczniów mających trudności w nauce języka hiszpańskiego, potrzebujących wsparcia w powtarzaniu materiału) - 

 

 • Dyżur języka hiszpańskiego (dla Uczniów mających trudności w nauce języka hiszpańskiego, potrzebujących wsparcia w powtarzaniu materiału) - czwartki: 8.00-8.45, 13.50-14.35,

 

 • Koło matematyczne (dla Uczniów zdolnych, przygotowujących się do Konkursów i Olimpiad, chcących rozwijać umiejętności logicznego i pomysłowego rozumowania, myślenia i działania)- środy: 8.50-9.35, czwartki: 14.45-15.30,

 

 • Dyżur matematyczny (dla Uczniów mających trudności w nauce matematyki, potrzebujących wsparcia w powtarzaniu materiału)  - środy: 14.45-15, piątki: 8.50-9.35,

 

 • Koło podróżnicze (dla Uczniów zdolnych, przygotowujących się do Konkursów i Olimpiad, chcących rozwijać swoją więdzę i chęć poznawania świata) - poniedziałki: 14.45-15.30, środy: 14.45-15.30,

 

 • Koło plastyczne (dla Uczniów zdolnych, przygotowujących się do Konkursów i Olimpiad, chcących rozwijać swoje umiejętności plastycznego spoglądania na świat) - środy, czwartki: 8.00-8.50.

 

 • Koło szachowe (dla Uczniów, którzy chcą pracować nad swoją psychiką, wytrzymałością, systematycznością i opanowaniem :-)) - poniedziałki: 15.35-16.20

 

 

Zajęcia dodatkowe - płatne:

 

W roku szkolnym 2017/2018:

 • Taniec
 • Ceramika
 • Piłka nożna
 • Nauka gry na pianinie
 • Nauka śpiewu
 • MathRiders
 • Robotyka
 • Aikido