Zajęcia pozalekcyjne


Ofertę programową uzupełniają zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań.

W ramach zajęć pozalekcyjnych nasi nauczyciele pracują zarówno z Uczniem zdolnym, jak również pomagają Uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału.

 

 

Zajęcia uzupełniające ofertę programową, wspierające rozwijanie talentów Uczniów w klasach 0-3:

 • Kangur Matematyczny,
 • Koło Naukowe,
 • Klub Młodego Czytelnika,
 • Koło teatralne,
 • Koło plastyczne,
 • Koło szachowe,
 • Koło Mistrz Ortografii,
 • Koło Muzyczne,
 • Koło kulturowo – językowe,
 • Gimnastyka Ogólnorozwojowa.

 

Zajęcia wyrównujące oraz wspierające rozwijanie talentów Uczniów w klasach 4-7:

 • koło polonistyczne,
 • dyżur polonistyczny,
 • koło matematyczne,
 • dyżur matematyczny,
 • koło języka angielskiego,
 • dyżur języka angielskiego,
 • koło historyczne,
 • koło i dyżur geograficzny,
 • koło i dyżur chemiczny,
 • koło i dyżur fizyczny,
 • koło i dyżur biologiczny,
 • koło i dyżur języka hiszpańskiego,
 • koło plastyczne,
 • SKS.

 

Na życzenie Rodziców organizujemy inne zajęcia odpłatne, np. nauka gry na gitarze, pianinie, śpiew, język niemiecki, aikido, itp. 

 

 

 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO DLA KLAS 0-3:

 

 

Kangur matematyczny (klasy 2-3)


Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Na zajęciach uczniowie przygotowywani są do różnych konkursów matematycznych. Otrzymują do rozwiązania ciekawe zadania problemowe wykraczające poza zagadnienia przewidziane podstawą programową dla klas II-III.
Cele zajęć:
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień;
• poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
• rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
• kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym;
• przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych zewnętrznych, jak: „Kangur Matematyczny”

• Kształcenie efektywności uczenia się samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

 

Serdecznie zapraszam
Katarzyna Domańska

  

 

Koło naukowe (klasy 0-3)

 

Najważniejszym celem kółka naukowego "Co i jak" jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania światem, jego różnorodnością oraz pięknem. To także poszerzanie i szlifowanie wiedzy z zakresu przyrody, nauki i techniki w oparciu o medycynę, architekturę, komputery, roboty czy też kosmos. Ciekawy przekaz multimedialny, interesujące ilustracje ułatwią uczniom cenić wiedzę i mądrze ją wykorzystywać. Poznane ciekawostki staną się skarbnicą wiedzy.

 

Serdecznie zapraszam na zajęcia!
Katarzyna Kopczewska

 

 

Klub Młodego Czytelnika

 

 

 

Zapraszam na zajęcia

Monika Pięta

 

 

Koło teatralne

 

Zajęcia kółka teatralnego uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowania akcją, przyzwyczajają ucznia do pełnej analizy utworu, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo. Właściwy dobór tekstów pozwala na wskazywanie istotnych wartości życiowych, poprawnych zachowań i zdobywanie wzorów osobowych.

Dzięki spotkaniom dzieci miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się wyrażać uczucia, ośmielają się do zabierania głosu, publicznych występów. Zajęcia umożliwiają postęp w rozwoju możliwości twórczych i odbiorczych dziecka. Przygotowywanie programów, inscenizacji polega nie tylko na doborze literatury, głośnym czytaniu, recytacji, przydzieleniu ról ale także projektowaniu scenografii, kostiumów. Dzięki temu uczestnicy kształtują swoją wyobraźnię, sprawność manualną, pamięć, wrażliwość, aktywność, a także rozwijają zdolności plastyczne, muzyczne.
Zajęcia umożliwiają dziecku wyrażanie ekspresji:
• ruchowo – mimicznej (gest, mimika twarzy, poza ciała, ruch),
• ruchowo – muzycznej (improwizowany taniec, nadawanie ruchowi symbolicznego znaczenia),
• werbalnej (modulacja barwy, dynamika głosu, nadawanie emocjonalnego znaczenia symbolom, słownym),
• słowno – muzycznej (nucenie melodii, śpiew, improwizowanie melodii, taniec),
• muzycznej (wystukiwanie rytmów, gra na różnych instrumentach, śpiew),
• plastycznej (rysowanie, malowanie, montowanie, projektowanie),
• konstrukcyjno – technicznej (konstruowanie pojazdów, urządzeń, dekoracji),
• zabawowej (synteza wyżej wymienionych rodzajów ekspresji)

Wspólna praca pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, komunikowania się, integrację zespołu. Wyzwala poczucie odpowiedzialności za zespołowe przygotowanie i prezentację utworu.

 

Zatem, serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy... :)))
Krystyna Kosek

 

 

Koło plastyczne

 

Zapraszam na koło plastyczne, które rozwija wyobraźnię i poszerza wiedzę z zakresu sztuki.
Na zajęciach po pierwsze - oglądamy przykłady dzieł sztuki i uczymy się o stylach w sztuce, poznajemy życie i twórczość artystów. Po drugie - zamieniamy się w artystów, pracujemy z różnymi materiałami i wykonujemy różnorodne prace. Nie obce nam są akademickie ćwiczenia tradycyjnych form plastycznych, od rysunku po malarstwo. Eksperymentujemy ze sztuką, tworząc niekiedy abstrakcyjne formy i obrazy. Wszystko analizujemy i dużo rozmawiamy o tym, co zrobiliśmy.
Dzięki ćwiczeniom i zadaniom z jakimi się zmierzamy, rozwijamy przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności manualne, a także ćwiczymy motorykę dłoni, percepcję wzrokową. Ćwiczenia plastyczne wyciszają i uczą skupienia uwagi oraz cierpliwości.

 

Zapraszam
Angelika Kołodziej

 

 

Koło szachowe

 

Gra w szachy to jednak nie tylko doskonała pamięć. To również umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za swoje działania i krytyczny stosunek do własnych umiejętności. Brak silnego charakteru bardzo szybko wychodzi w szachowej rozgrywce. Szachista jest zobowiązany do pracy nad swoją psychiką, wytrzymałością, systematycznością i opanowaniem, gdyż to jedynie od niego podczas rozgrywki szachowej zależy los partii.
Trening, gra umysłu to rozwój intelektualny na całe życie człowieka. Schematy zaczerpnięte podczas treningu szachowego kształtują w człowieku wiele pozytywnych zachowań i pozwalają cieszyć się z włożonej pracy. Wielu dobrych szachistów jest równocześnie doskonałymi przedsiębiorcami, intelektualistami posiadającymi wysokie tytuły naukowe, managerami, artystami, inżynierami itd. Systematyczność i umiejętność wyznaczania celu - cechy oszlifowane podczas nauki gry - procentują nie tylko na gruncie sportowym, ale także na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej.
Ucząc gry w szachy oddziałujemy wychowawczo poprzez zasady i reguły jakie sami postrzegamy. Doskonalenie własnych umiejętności, chęć stawania się lepszym w dyscyplinie rodzi wszechogarniającą dumę i samozadowolenie, uczy bycia cierpliwym i wytrwałym.

 

Zapraszam na zajęcia!
Paweł Jaśkiewicz

 

 

Koło Mistrz Ortografii

 

Dlaczego nie można pisać wszystkiego tylko z „ó” lub tylko z „u”, tylko „rz” albo „ż”, tylko „ch” albo „h”? Odpowiedzi na te pytania możesz poznać uczęszczając na kółko ortograficzne. Celem koła jest doskonalenie zasady polskiej pisowni, uwrażliwienie dzieci na piękno ojczystego języka oraz wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego. Uczniowie zostaną również zapoznani z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych.

 

Serdecznie zapraszam!
Barbara Chojnacka

 

 

Koło Muzyczne

 

 

 

 

 

 

Zapraszam gorąco!

Agata Malczyk

 

 

Koło kulturowo - językowe

 

Zapraszam do udziału w zajęciach koła języka kulturowo - językowego. Będziemy na nim poznawać najpopularniejszy na świecie język angielski w sposób ciekawy i nieszablonowy. Czas będzie upływał na śpiewaniu piosenek, grach i zabawach. Przewodnikami w naszej podróży będą także bohaterowie bajek, którzy z pewnością zainteresują dzieci swoimi przygodami i „od niechcenia” nauczą paru nowych słówek :-). W trakcie trwania koła językowego będą wykorzystywane różne techniki pracy, które pozwolą dzieciom na wszechstronny rozwój, nie tylko językowy. Dodatkową zachętą powinno być także wykorzystanie multimediów (tablica interaktywna) podczas zajęć.

 

Serdecznie zapraszam!
Agata Malczyk

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

Zajęcia poprzez zabawę i właściwe ćwiczenia fizyczne podnoszą ogólną sprawność, rozwijają koordynację ruchową, cechy motoryczne, zapobiegają lub korygują istniejące wady postawy, rozwijają wytrzymałość posturalną oraz likwidują niedobory ruchu i nadwagę.

Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, a ćwiczenia wzbogacone o różnorodne przybory i przyrządy, mają formę zabawową. 

Zajęcia rozpoczyna zawsze krótka rozgrzewka wszystkich partii ciała, stopniowo przechodząca w ćwiczenia ogólnorozwojowe w różnych pozycjach wyjściowych. 

 

Program zajęć obejmuje:

 • gry i zabawy gimnastyczne, w duchu współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji, 
 • podstawowe elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, przerzut bokiem (gwiazda), stanie na rękach, wymyk – mające na celu ćwiczenie wytrzymałości i gibkość,
 • ćwiczenia kształtujące równowagę – zajęcia na batucie i równoważni, doskonale uczące panowania nad ciałem, koordynacji i oceny sytuacji,
 • przygotowanie siłowe, pobudzające prawidłowy rozwój mięśni poprzez ćwiczenia ciężarem własnego ciała,
 • kształcenie pamięci ruchowej, przez zapamiętywanie układów utrzymanie naturalnej dla dzieci skoczności, gibkości i zwinności.

 

 

Zapraszam

Paweł Jaśkiewicz