Organizacja nauczania


KLASA „0"

 

Program nauczania w zerówce obejmuje podstawę programową MEN (zajęcia dydaktyczne, plastyczne, WF) oraz naukę języków obcych:

 • języka angielskiego każdego dnia (5 razy w tygodniu),
 • języka hiszpańskiego (2 razy w tygodniu).

 

Czesne obejmuje także śniadania, obiady, opiekę świetlicową od godziny 7.00 do godziny 18.00 oraz, wybrane z oferty dla klas 1-3, zajęcia pozalekcyjne. 

 

 


 

KLASY I - III

 

W naszej Szkole stawiamy na naukę języków obcych. Intensywne nauczanie języka angielskiego i hiszpańskiego w klasach I – III daje solidne podstawy do późniejszego, biegłego opanowania tych języków. Dodatkowo wpływa też na stosunek dzieci i młodzieży do innych kultur, narodowości, ras.
Indywidualizujemy nauczanie, zgodnie ze zdolnościami, umiejętnościami i potrzebami Uczniów, w optymalnych warunkach - w klasach maksymalnie 16 osobowych.

 

Dzieci poznają język angielski przez jedną - dwie godziny lekcyjne każdego dnia tygodnia, łącznie 9 godzin w tygodniu:

 

 • 6 razy w tygodniu z lektorem języka angielskiego,
 • 3 razy w tygodniu z native speakerem.

 

Część zajęć językowych odbywa się w formie zabawy, gier anglojęzycznych, języka angielskiego „na wesoło" prowadzonych przez native speakera. Pozwala to Dzieciom osłuchać się z językiem, otworzyć i spróbować własnych sił w sposób pozbawiony stresu „normalnej lekcji".
Dodatkowo, zajęcia językowe prowadzi lektor, który tłumaczy zasady, zwraca uwagę na różnice językowe, uczy pisowni i utrwala nowe słówka.
W ramach lekcji przygotowujemy Uczniów, począwszy od 2 klasy, do egzaminów umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów: YLE, KET, PET, FCE.

 

Lekcje języka hiszpańskiego odbywają się 2 razy w tygodniu.

 

Od drugiej klasy rozpoczynamy zajęcia na basenie. Korzystamy z nowoczesnego basenu w Nowym Dworze Mazowieckim (Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - nowy, zadbany, przystosowany dla dzieci w wieku szkolnym obiekt).

 

W ofercie mamy zajęcia uzupełniające, wspierające rozwijanie talentów Uczniów: Kangur matematyczny, Klub Młodego Podróżnika, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa.

 

Korzystamy z ciekawych, rozwijających pasje i talenty Uczniów cyklicznych projektów wewnętrznych (szkolnych) i zewnętrznych (pozaszkolnych - odpłatnych), np. tegoroczne:

 

 • Edukacja Przyrodniczo – Leśna: cykl comiesięcznych warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej, odbywających się w Leśnej Szkółce w Skierdach,
 • Edukacja teatralno – muzyczna – cykl autorskich spotkań w Teatrze Studio w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i tymże oddziale w Warszawie, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają na comiesięczne warsztaty teatralne i muzyczne.

 

Diagnozujemy indywidualne zainteresowania i uzdolnienia Uczniów w różnych dziedzinach. Inspirujemy do odkrywania, wyszukujemy i wspieramy talenty, np. matematyczne, sportowe, artystyczne i inne, zarówno w pracy codziennej, jak i w wydarzeniach szczególnych, jakimi są udziały w Olimpiadach kuratoryjnych, Konkursach przedmiotowych i około przedmiotowych.

 

Aby złagodzić Dzieciom przejście z przedszkola do systemu szkolnego proponujemy kilka rozwiązań, które to ułatwią. Kolorowe meble, miękka wykładzina, miejsce w klasie do odpoczynku, kwiatki – to wszystko sprawia, że najmłodsi nie „boją się" nowego systemu pracy. Pracujemy bez dzwonków i nie trzymamy się sztywno tradycyjnego układu lekcyjnego w ciągu dnia.

 

 


 

 

KLASY IV–VIII

– kontynuacja profilu językowego i rozszerzona nauka matematyki

 

Program klas IV-VIII jest rozszerzony o dodatkowe godziny matematyki do 5 godzin tygodniowo. Proponujemy także Dzieciom kółka matematyczne, zarówno dla tych Uczniów, którzy potrzebować będą dodatkowych ćwiczeń dla dobrego zrozumienia i utrwalenia materiału, jak i dla tych Dzieci, dla których matematyka stanie się pasją. Przygotowujemy naszych wychowanków do udziału w konkursach i olimpiadach. „Wyłapujemy" talenty... :)

 

W dalszym ciągu dużą uwagę poświęcamy rozszerzonej nauce języków obcych:

 • język angielski - 12 godz./tydzień
  (7 g. z nauczycielem j. angielskiego, 3 g. z native speakerem, Historia CLIL, Przyroda CLIL),

 • język hiszpański - 4 godz./tydzień
  (4 g. z nauczycielem j. hiszpańskiego)

 

W ramach lekcji przygotowujemy Uczniów do egzaminów umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych (YLE, KET, PET, FCE).

 

Wprowadzamy kształcenie w systemie CLIL – zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka angielskiego (historia, przyroda).

 

Zajęcia W-f realizujemy w NOSiR, na basenie uczymy się pływać, na hali sportowej rozwijamy swoje umiejętności sportowe.

 

W ofercie mamy zajęcia uzupełniające, wyrównujące oraz wspierające rozwijanie talentów Uczniów:

 • koło i dyżur polonistyczny,
 • koło i dyżur matematyczny,
 • koło i dyżur j. angielskiego,
 • koło i dyżur j. hiszpańskiego,
 • koło podróżnicze,
 • koło historyczne,
 • koło plastyczne.

 

Diagnozujemy indywidualne zainteresowania i uzdolnienia Uczniów w różnych dziedzinach. Inspirujemy do odkrywania, wyszukujemy i wspieramy talenty, np. matematyczne, sportowe, artystyczne i inne, zarówno w pracy codziennej, jak i w wydarzeniach szczególnych, jakimi są udziały w Olimpiadach kuratoryjnych, Konkursach przedmiotowych i około przedmiotowych.