Oferta edukacyjna


OFERTA EDUKACYJNA
Rok szkolny 2018 /2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy:

- rozpoczęcie edukacji w klasie – „0” oraz P1.


W ramach naszej oferty zapewniamy:

 1. Kształcenie zgodne z wymogami Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
        
 2. Indywidualizację nauczania, zgodnie ze zdolnościami, umiejętnościami i potrzebami Uczniów, w optymalnych warunkach - klasy maksymalnie 16 osób.

 3. Rozszerzone kształcenie językowe w klasach 1-8:
  - Język angielski – 9-12 godz./tydzień, (6-7 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 3 godz. z native speakerem, Historia CLIL, Przyroda CLIL)
  - Język hiszpański – 2 godz./tydzień.

 4. Przygotowanie klas do egzaminów umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych (YLE, KET, PET, FCE).

 5. Kształcenie w systemie CLIL – zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka angielskiego (historia, przyroda), począwszy od 4 klasy.

 6. Rozszerzone kształcenie matematyczne, począwszy od 4 klasy:
  - od klasy czwartej lekcje matematyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

 7. Zajęcia W-f realizowane m. in. na basenie w NOSiR, począwszy od 2 klasy.

 8. Ciekawe, rozwijające pasje i talenty Uczniów cykliczne projekty wewnętrzne (szkolne) i zewnętrzne (pozaszkolne - odpłatne), np. tegoroczne:
  - Edukacja Przyrodniczo – Leśna: cykl comiesięcznych warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej dla obecnych klas: P0, P1, P2, P3, odbywających się w Leśnej Szkółce w Skierdach,
  - Edukacja teatralno - muzyczna - cykl autorskich spotkań w Teatrze Studio w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i tymże oddziale w Warszawie, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają na comiesięczne warsztaty teatralne i muzyczne.

 9. Zajęcia uzupełniające ofertę programową, wspierające rozwijanie talentów Uczniów:
  - w klasach 1-3: - Kangur Matematyczny, Klub Młodego Podróżnika, Klub Młodego Czytelnika, Koło teatralne, Koło plastyczne, Koło szachowe, Koło Mistrz Ortografii, Koło Muzyczne, Gimnastyka Ogólnorozwojowa.
  - w klasach 4-8, np. koło i dyżur polonistyczny, koło i dyżur matematyczny, koło i dyżur języka angielskiego, koło przyrodnicze, koło plastyczne, koło/dyżur języka hiszpańskiego, koło/dyżur historyczny.
  Na życzenie Rodziców – inne zajęcia odpłatne, np. nauka gry na gitarze, pianinie, skrzypcach, nauka tańca, balet, piłka nożna, ceramika, aikido, itp.

 10. Obiady ze zdrowej kuchni EduChef.

 11. Opiekę świetlicową od 7:30 - 18:00.

 12. Realizację hasła „nauka w szkole, a nie w domu”, poprzez maksymalne wykorzystanie czasu na lekcjach i w trakcie zajęć świetlicowych, czyli nieprzeciążanie Uczniów nauką domową.

 13. Diagnozę indywidualnych zainteresowań i uzdolnień Uczniów w różnych dziedzinach. Inspirowanie do odkrywania, wyszukiwanie i wspieranie talentów, np. matematycznych, sportowych, artystycznych i innych, zarówno w pracy codziennej, jak i w wydarzeniach szczególnych, jakimi są udziały w konkursach przedmiotowych i około przedmiotowych, wsparcie odpowiednich nauczycieli.

 14. Dbałość o życzliwość, dobrą atmosferę, wyrozumiałość, budowanie w Uczniach pewności siebie, zaangażowania, motywacji do nauki, poczucia własnej wartości.

 15. Współpracę z pełną pasji kadrą pedagogiczną oraz logopedą, reedukatorem i psychologiem szkolnym na odrębnie określonych zasadach.

 16. Pracę z systemem kontroli frekwencji i ewidencji postępów w nauce będącym także dodatkowym narzędziem komunikacji z Państwem - Elektronicznym Dziennikiem Lekcyjnym oraz multimedialnymi i interaktywnymi pomocami dydaktycznymi.