Konkursy


KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

 

  

AUDERS MASTER MIND

CZYLI "GAZETKOWY" TURNIEJ NIEKONIECZNIE MATEMATYCZNY 

ZMIENIA SIĘ W:

AAUDERS CHAMPIONSHIPS

 

W minionym roku sporą popularnością cieszyły się gazetkowe konkursy: Auders Master Mind oraz Geozagadka. Idąc za cisoem, w tym roku ruszamy z wielkim trio pod jedną wspólną nazwą: Auders Championships. Co się pod nią kryje?
Auders Championships to trzy gazetkowe konkursy w jednym:
--- znany nam już bardzo dobrze konkurs zagadek niekoniecznie matematycznych Auders Master Mind,
--- poznany w ubiegłym roku konkurs geozagadka, czyli Auders GeoChampion,
--- zupełna nowość - Auders Anglomaniac.
Opiekunami konkursów są: Pani Agnieszka Pędzich (Auders Master Mind), Pani Katarzyna Średnicka (Auders GeoChampion) oraz Pani Agata Malczyk (Auders Anglomaniac).
Już wkrótce na jednej z gazetek na korytarzu umieszczone zostaną informacje o konkursach.
Konkursy dedykowane są głównie Gimnazjalistom, ale do zabawy gorąco zachęcamy również Uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej.
Będzie się działo! :-) 

Zasady konkursu:

Gra składa się z 20 rund (20 różnego rodzaju łamigłówek), czyli potrwa przez pełnych 20 tygodni w każdym z trzech modułów, czyli wszystkie trzy moduły toczą się równolegle. Na gazetce publikowane są trzy zagadki numer 1, po nich trzy zagadki numer 2 itd.. Punktujemy każdą osobą biorącą udział w zabawie!

 

Podczas jednej rundy można zdobyć od 1 do 5 punktów:

  • 1 punkt – podjęcie próby rozwiązania zadania, podania chociaż jednego pomysłu (niekoniecznie prawidłowego) na jego rozwiązanie,
  • 2 punkty – właściwy trop, bez podania rozwiązania,
  • 3 punkty – podanie prawidłowego wyniku, bez poprawnej metody rozwiązania,
  • 4 punkty – podanie prawidłowego wyniku oraz właściwego jego uzasadnienia,plus 1 punkt ekstra - za refleks :-)
  • za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę uczniowie otrzymują również do dziennika „+” z matematyki (Master Mind), geografii (GeoChampion), z języka angielskiego (AngloManiac). Za każde pięć „+” uczeń otrzymuje do dziennika ocenę celującą (z wagą 1).

 

Zestaw trzech zagadek wywieszony będzie w wybrane poniedziałki, o godzinie 8:45.

Czas na rozwiązanie zagadki – do czwartku, do godziny 13:00.

Rozwiązania przekazujemy w formie pisemnej, na kartce lub mailowo do opiekunów konkursu.

Dla aktywnych uczestników i zwycięzcy/ów atrakcyjne nagrody:

Szóstki (ale niekoniecznie na koniec semestru czy roku), Bilety do kina, „wejściówki” do pizzerii ;-), coś słodkiego i inne :-)

 

 

MOJE WEWNĘTRZNE OKNO NA ŚWIAT

SPORTOWIEC ROKU

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej i gimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym, a także propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły oraz aktywowanie ich do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 

Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego. W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klas I – III Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie. 

Uczniowie uzyskują punkty w zawodach indywidualnych. Liczba przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca. Uczeń może również uzyskiwać punkty za: regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych, zachowanie fair – play podczas rywalizacji, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych. 

 

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W UNIHOKEJU

 

Celem konkursu jest popularyzacja gry w unihokeja, umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w trudnej rywalizacji sportowej, propagowanie zasad fair-play.

Turniej na ogół odbywa się w listopadzie. 

Rozgrywki przeprowadzone są systemem każdy z każdym. Do udziału w rozgrywkach mają prawo uczniowie klas SzP 1-6, oraz Gimnazjum 1-3 Sapere Aude. Czas gry wynosi 1 min dla poszczególnego meczu. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja z wyjątkiem czasu gry oraz liczby zawodników.

 

O kolejności miejsc zajętych przez graczy decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

- za zwycięstwo 3 pkt. - za remis 1 pkt. - za przegraną 0 pkt. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:
- bilans punktów,
- różnica bramek,
- większa liczba,
- różnica bramek,
- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych.

 

Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć, zawodnika, drużynę z turnieju.

 

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

 

Celem mistrzostw jest umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w trudnej rywalizacji, sportowej, aktywizacja formy ruchowej, propagowanie zasad fair-play, popularyzacja gry w ping ponga. 

Turniej na ogół odbywa się w styczniu/lutym każdego roku. Rozgrywki przeprowadzone są systemem pucharowym - powyżej 10 uczestników, systemem każdy z każdym - poniżej 10 uczniów. 

Do udziału w rozgrywkach mają prawo uczniowie klas 1-3 Gimnazjum z Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude.

Czas gry wynosi ok. 2-5 min w zależności od poszczególnego meczu. Gra prowadzona jest do 21 punktów. W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego z wyjątkiem czasu gry oraz ilości zawodników.

 

O kolejności miejsc zajętych przez graczy decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

- za zwycięstwo przechodzimy do kolejnego etapu pkt.,

- za przegraną 0 pkt (odpadamy).

W przypadku mniejszej liczby uczniów (max 10 uczniów) gramy systemem każdy z każdym i wtedy o zwycięstwie w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów równej liczby punktów decyduje:

- bilans punktów,
- różnica zdobytych punktów,
- większa liczba (duże punkty).

 

Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć, zawodnika, drużynę z turnieju.

 

 

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE

 

 

MAZOWIECKIE TALENTY - KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

W tym roku również przystąpimy do Konkursów przedmiotowych - Mazowieckie Talenty, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Życzymy wszystkim naszym Uczniom samych sukcesów w trakcie trwania konkursów i trzymamy za nich kciuki!!!

Więcej informacji na stronie organizatora - http://konkursy.mscdn.eu/

 

 

OGÓLOPOLSKIE OLIMPIADY OLIMPUS


Olimpus istnieje na rynku od 16 lat, od początku wiążąc swoją działalność z edukacją. Firma zajmuje się organizacją olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Olimpiady te stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Coraz częściej są umieszczane w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym. Olimpiady przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Każdy z testów składa się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej. Organizowane są trzy sesje olimpiad: Sesja jesienna - testy wielokrotnego wyboru, Sesja zimowa - testy jednokrotnego wyboru, Sesja wiosenna - testy wielokrotnego wyboru.

W każdej sesji uczniowie mogą wziąć udział w olimpiadach z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język  niemiecki, historia, chemia, fizyka, geografia, przyroda, biologia. 

Więcej informacji na stronie organizatora - http://www.olimpus.edu.pl/

 

 

OGÓLOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUSEK

Olimpusek to olimpiada organizowana przez firmę Olimpus w wersji dla najmłodszych uczniów. Dla nich dedykowane są dwie olimpiady: OLIMPUSEK sesja zimowa, OLIMPUSEK sesja wiosenna.

W każdej sesji uczniowie mogą wziąć udział w dwóch sprawdzianach: sprawdzian zintegrowany, sprawdzian z języka angielskiego.
Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.
Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. 
Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.
Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Więcej informacji na stronie organizatora - http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek

 

ALFIK MATEMATYCZNY

 

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych. Nagrodą dla laureatów jest tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów - Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

Więcej informacji na stronie organizatora - http://jersz.pl/contest,4.html

 

 

ALFIK HUMANISTYCZNY

 

Celem ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli, jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6 i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno - kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych. Nagrodą dla laureatów jest tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów - Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

Więcej informacji na stronie organizatora - http://jersz.pl/contest,5.html

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet - klasy I i II gimnazjów;
Junior - klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student - klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.
Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.
W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontiéres", skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Więcej informacji na stronie organizatora - http://www.kangur-mat.pl/

 

 

WARSZAWSKA SYRENKA - WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI

 

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury, ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji. 

Konkurs ma blisko czterdziestoletnią tradycję. Co roku, w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Na przesłuchania finałowe przyjeżdża ok. 200 dzieci z Mazowsza – połowa spoza Warszawy.

Organizatorami eliminacji są szkoły podstawowe, gimnazjalne i ośrodki kultury. Finał odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Mimo upływu lat zainteresowanie Konkursem nie słabnie. To zasługa organizatorów poszczególnych etapów przesłuchań, którzy z zaangażowaniem pracują na rzecz promowania Konkursu recytatorskiego.

Więcej informacji na stronie organizatora -  http://www.mik.waw.pl/konkursy/warszawska-syrenka.html

 

 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Konkurs organizowany jest przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, popularyzacja języka angielskiego oraz promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem angielskim. Zakres konkursu wykracza poza ramy podstawy programowej języka angielskiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Poziom testu konkursowego – na I etapie - szkolnym to poziom określany w europejskiej skali jako poziom A2, z elementami poziomu B1, na II i III etapie – poziom B1, z elementami poziomu B2. Szczegółowe wymagania dla każdego poziomu można znaleźć na stronie" http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications. Organizacja konkursu ma charakter wielostopniowy i składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego, audytorskiego, przeprowadzanego przez audytora z Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English LANG. Nagrodą główną egzminu jest bezpłatny egzamin Cambridge English LANG LTC, na poziomie PET.

Więcej informacji na stronie organizatora - https://sto35.edupage.org/text34/?

 

 

MIKOŁAJKOWE OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE W JABŁONNIE

 

Każdego roku z z okazji Mikołajek na basenie w Jabłonnie klub LKS „Lotos” przy współpracy z GCKiS organizuje zawody pływackie dla dzieci z naszej gminy. W zawodach udział biorą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy, w zależności od wieku i umiejętności, mają do pokonania różne długości basenu.

Więcej informacji na stronie organizatora - https://www.facebook.com/LKSLotos/

 

 

 

 

 

KALENDARZ KONKURSOWY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

10-2017 – 06-2018

Auders Championships - „gazetkowy” konkurs niekoniecznie matematyczny, jedna zagadka w tygodniu

 

10-2017 – 06-2018

Sportowiec Roku - Wewnątrzszkolny konkurs na najlepszego sportowca

 

10-2017

Mazowieckie talenty – przedmiotowe konkursy MKO (etap szkolny)

 

10-2017 – 05-2018
Moje wewnętrzne okno na świat - Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny

 

11-2017

Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju - Konkurs wewnątrzszkolny

 

12-2017
Mazowieckie talenty – przedmiotowe konkursy MKO (etap rejonowy)

 

12-2017

Międzyszkolne zawody pływackie - Gminne (basen w Jabłonie) międzyszkolne zawody w pływaniu

 

01-2018

Mazowieckie talenty – przedmiotowe konkursy MKO (etap wojewódzki)

 

01-2018

Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe Olimpus

 

01-2018

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

 

01-2018
Alfik Humanistyczny

 

01-2018
Alfik Matematyczny

 

02-2018
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym - Konkurs wewnątrzszkolny

 

03-2018

Kangur matematyczny

 

03-2018

Warszawska Syrenka - Konkurs Recytatorski

 

04-2018

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

 

05-2018

Certyfikaty języka angielskiego (Cambridge)

 

06-2018
Certyfikaty języka angielskiego (Cambridge)