Certyfikaty


Szkoła Podstawowa Sapere Aude przygotowuje uczniów do przystąpienia do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Cambridge na poziomie A1, A2 i B1 oraz do egzaminu Cambridge YLE dla uczniów młodszych.

 

 

 

W naszej szkole uczniowie przygotowywani są do pięciu Certyfikatów Językowych:

 

YLE Starters,
YLE Movers, Flyers,
KET,
PET,
FCE.

 

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej podchodzą do egzaminu YLE Starters, klasy trzeciej i czwartej do egzaminu YLE Movers, a klasy czwartej i piątej do YLE Flyers. Uczniowie klasy piątej i szóstej, w zależności od zdolności językowych do egzaminu Cambridge ESOL KET lub Cambridge ESOL PET. Najlepsi z uczniów przygotowywani są do zdawania w gimnazjum egzaminu FCE.

 

 

Certyfikaty Cambridge odpowiadają następującym poziomom Rady Europy (Common European Framework):

 

YLE Starters    – 100 godzin języka angielskiego
A1 YLE Movers –  80-120 godzin języka angielskiego
A2 YLE Flyers –  180-200 godzin języka angielskiego
A2 KET – 180-200 godzin języka angielskiego
B1 PET – 350-400 godzin języka angielskiego

B2 FCE – 500-600 godzin języka angielskiego

 

Poziom A1

Uczeń rozumie i stosuje podstawowe, powszechnie używane zwroty. Potrafi przedstawić siebie oraz swoich kolegów, podać informacje osobiste gdzie mieszka, jakie rzeczy posiada, co lubi. Potrafi uczestniczyć w rozmowie jeśli mówiący zwraca się bezpośrednio do niego i używa jasnego języka

 

Poziom A2

Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty. Potrafi, używając podstawowego słownictwa, wypowiadać się na temat swojej rodziny, zakupów, położenia geograficznego, środowiska itp. Potrafi nawiązać i podtrzymać prostą konwersację.

 

Poziom B1

Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty związane z życiem rodzinnym, szkołą, pracą oraz czasem wolnym. Potrafi porozumiewać się z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych np. podczas podróży wakacyjnych. Potrafi napisać prosty tekst opisujący jego zainteresowania, marzenia i plany na przyszłość. Swobodnie wyraża swoje opinie i plany.

 

Poziom B2

Uczeń rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

 

 

Obraliśmy ścieżkę Cambridge, ale...

oferujemy również możliwość zdawania egzaminu TOEFL ® Junior.

 

TOEFL ® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL ® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL ® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL ® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

 

Ze szczegółami można zapoznać się pod adresem:

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-Junior