Certyfikaty


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Szkoła Podstawowa Sapere Aude przygotowuje uczniów do przystąpienia do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Cambridge na poziomie A2, B1, B2.

W naszej szkole uczniowie przygotowywani są do trzech Certyfikatów Językowych:

KET, PET, FCE.

Certyfikaty Cambridge odpowiadają następującym poziomom Rady Europy (Common European Framework):

A2 KET – 180-200 godzin języka angielskiego
B1 PET – 350-400 godzin języka angielskiego

B2 FCE – 500-600 godzin języka angielskiego

Poziom A2
Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty. Potrafi, używając podstawowego słownictwa, wypowiadać się na temat swojej rodziny, zakupów, położenia geograficznego, środowiska itp. Potrafi nawiązać i podtrzymać prostą konwersację.

Poziom B1
Uczeń rozumie i stosuje powszechnie używane zwroty związane z życiem rodzinnym, szkołą, pracą oraz czasem wolnym. Potrafi porozumiewać się z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych np. podczas podróży wakacyjnych. Potrafi napisać prosty tekst opisujący jego zainteresowania, marzenia i plany na przyszłość. Swobodnie wyraża swoje opinie i plany.

Poziom B2

Uczeń rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Obraliśmy ścieżkę Cambridge, ale...

oferujemy również możliwość zdawania egzaminu TOEFL ® Junior.

TOEFL ® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL ® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL ® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL ® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Ze szczegółami można zapoznać się pod adresem:

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-Junior